Актуалноназад

30.11.2020

МЕДИЛАБ-Благоевград извършва бързи и RT-PCR тестове за COVID-19 НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ>

 

RT-PCR test for COVID-19

The RT-PCR test for COVID-19 is the world's currently accepted "gold standard" for the diagnosis of coronavirus.

The test is performed with a sample of nasopharyngeal and oropharyngeal secretions (nasal and throat secretions).

The RT-PCR test for COVID-19 costs BGN 80.

Time to get results is 4 to 6 hours.

It is important to know that this test in asymptomatic patients is likely to give a negative result, even if an infection is present, because the number of viral particles may be insufficient at the beginning of the disease.

 

Rapid antigen test for COVID-19

Rapid antigen tests for COVID-19 are performed from nasopharyngeal secretions, similar to PCR tests. They are looking for anti genes.

The best time to test is about a week after possible at-risk contact with a positive patient or within the first week of the onset of clinical symptoms.

Unlike rapid antibody blood tests, antigen tests can detect the virus at an earlier stage. The sensitivity of a positive sample is 100% if the test is performed within 0 to 3 days after the onset of symptoms or when exposure is suspected.

Бързият антигенен тест за COVID-19 струва 14 лева

Срокът за получаване на резултати е около 20 минути.

 

Комбиниран бърз антигенен тестCOVID-19 +грип А + грип В + RSV

С него може да се извърши едновременно тестване за COVID-19, грип А и грип B с една проба от назофарингеален или орофарингеален секрет (носен или гърлен секрет).

С него може да се извърши едновременно тестване за COVID-19, грип А и грип B с една проба от носен или гърлен секрет.

Този вид тестове се препоръчва от СЗО за специфична диагностика и диференциране на трите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и различно лечение.

Резулатът от този тест е готов за 20 минути.

Цена   -35 лева.

 

Откриване количеството на  IgM и IgG антитела срещу SARSCoV2

Лабораторията предлага и тестване на кръвни проби за откриване на  IgM и IgG антитела срещу SARSCoV2 за имунна реакция на организма към инфекцията с вируса (метод ELISA), който е по-надежден от „бързите“ тестове.

Резулатът от този тест е готов за 2 ч.

Цена :    IgM   - 26 лв.           IgG - 26 лв.

 

Взимането на проби (секрети и кръв) се осъществява  в лаборатория МЕДИЛАБ  на адрес Благоевград, ул. Братя Миладинови №21 . Пробите се взимат в работни дни от 7,30 до 17,30 часа и в събота от 8,30  до 10 часа.

It is recommended that the tests be done after  a doctor's consultation or recommendation,  depending on the time of infection, the presence of symptoms and other characteristics.

Results   can be checked online with username and password.

For additional information  , phone 073 83 06 27

 From 01.12.2020 Laboratory Medilab Blagoevgrad has a Contract with the Health Insurance Fund and accepts patients for " PCR COVID-19"  with coupons for "Directions for medical-diagnostic activities (Bldg. MH-NHOC No. 4a )