Актуалноназад

30.11.2020

МЕДИЛАБ-Благоевград извършва бързи и RT-PCR тестове за COVID-19 НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ>

 

RT-PCR тест за COVID-19

RT-PCR тестът за COVID-19 е световният към момента приет за ‘‘златен стандарт‘‘ за диагностициране на коронавирус.

Изследването се извършва с проба от назофарингеален и орофарингеален секрет (носен и гърлен секрет).

RT-PCR тестът за COVID-19 струва 90 лв.

Срокът за получаване на резултати е 4 до 6 часа.

Важно е да се знае, че е вероятно това изследване при безсимптомни пациенти да даде отрицателен резултат, дори и при налична инфекция, защото в началото на заболяването броят на вирусните частици може да е недостатъчен.

 

Бърз антигенен тест за COVID-19

Бързите антигенни тестове за COVID-19 се извършват от назофарингеален секрет, подобно на PCR-тестовете. Те търсят антигени.

Най-доброто време за тестване е около седмица след евентуален рисков контакт с положителен пациент или през първата седмица от изява на клиничните симптоми.

За разлика от бързите кръвни тестове за антитела, антигенните тестове могат да открият вируса в по-ранна фаза. Чувствителността на положителната проба е 100%, ако тестът се изпълни в период от 0 до 3 дни след появата на симптомите или при подозрения за излагане на риск.

Бързият антигенен тест за COVID-19 струва 10 лева

Срокът за получаване на резултати е около 30 минути.

 

Комбиниран бърз антигенен тестCOVID-19 +грип А + грип В

С него може да се извърши едновременно тестване за COVID-19, грип А и грип B с една проба от назофарингеален или орофарингеален секрет (носен или гърлен секрет).

С него може да се извърши едновременно тестване за COVID-19, грип А и грип B с една проба от носен или гърлен секрет.

Този вид тестове се препоръчва от СЗО за специфична диагностика и диференциране на трите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и различно лечение.

Резулатът от този тест е готов за 30 минути.

Цена   -30 лева.

 

Откриване количеството на  IgM и IgG антитела срещу SARSCoV2

Лабораторията предлага и тестване на кръвни проби за откриване на  IgM и IgG антитела срещу SARSCoV2 за имунна реакция на организма към инфекцията с вируса (метод ELISA), който е по-надежден от „бързите“ тестове.

Резулатът от този тест е готов за 2 ч.

Цена :    IgM   - 25 лв.           IgG - 25 лв.

 

Бързи тестове за антитела на COVID-19

Т.нар. бързи тестове за антитела са серологични кръвни тестове, в които се търси наличието на IgM и IgG антитела срещу COVID-19. 

Тестовете за наличие на антитела на COVID-19 се извършват всеки ден без предватително записване на час .

Положителните резултати подлежат на доуточняване с RT-PCR-тест.

Тестовете за антитела на COVID-19 са подходящи при задържане на клиничните симптоми повече от десет дни и/или отрицателен резултат от PCR тест. Те не са подходящи за откриване на остра инфекция или безсимптомно носителство на вируса.

Резулатът от този тест е готов за 15-20 мин.

Цена   -35 лева.

Взимането на проби (секрети и кръв) се осъществява  в лаборатория МЕДИЛАБ  на адрес Благоевград, ул. Братя Миладинови №21 . Пробите се взимат в работни дни от 7,30 до 17,30 часа и в събота от 8,30  до 10 часа.

Препоръчително е тестовете да се правят след консултация или препоръка  от лекар,  в зависимост от времето на заразяване с инфекцията, наличието на симптоми и други особености.

Резултатите  могат да бъдат проверени онлайн с име и парола .

За допълнителна информация  тел. 073 83 06 27

 От 01.12.2020г. Лаборатория Медилаб  Благоевград  има сключен Договор със Здравна каса и приема пациенти  за  „ PCR COVID-19“  c талони за „Направления за медико-диагностична дейности (бл. МЗ-НЗОК №4а)