За нас

“Медико-Диагностична Лаборатория  МЕДИЛАБ” ООД - гр. Благоевград е създадена през 2001 г. като самостоятелна и независима  медико-диагностична лаборатория .   Тя  е единствената лаборатория акредитирана по наредба 18 / 2005 г. на МЗ на територията на Благоевградски  регион за извършване на микробиологични и вирусологични  изследвания.        

“МДЛ  МЕДИЛАБ" гр. Благоевград разполага със съвременна лабораторно-диагностична база и квалифицирани специалисти, работещи със съвременни, бързи и точни диагностични методи и тестове с което се гарантира качеството и точността на анализите.

 “МДЛ  МЕДИЛАБ" гр. Благоевград се обслужва от висококвалифициран висш медицински персонал с дългогодишен стаж в областта на микробиологията:

д-р Иванка Иванова – Генчева - управител на МДЛ МЕДИЛАБ ООД -специалност клинична микробиология 

д-р Венера Даскалова - специалност клинична микробиология 

д-р Цветанка Даскалова - специалност клинична микробиология и  вирусология

д-р Цвета Тимчева- специалност медицинска паразитология