Контакт

Адрес:

гр.Благоевград  -2700
ул.Братя Миладинови  №21

(виж картата )


тел./факс (073/  83 06 27)
e-mail: mdl_medilab@mail.bg      

 

Работно време:

понеделник – петък :     7.30 – 18.30 
                      събота :    8.00 – 13.00  

 Филиал:

гр.Благоевград 
ул.”Славянска ” № 62 

 ( в сградата на МБАЛ  “ПУЛС” –приземен етаж)     

тел. 0885705810  
                   

Работно време:

понеделник – петък :   8.00 – 14.30
Карта